ร้านค้าจาน Retro Yellow W/Green Rim

จาน Retro Yellow W/Green Rim