ร้านค้าจาน Retro White W/Green Rim

จาน Retro White W/Green Rim