ร้านค้าแก้วไวน์Riedel แก้วไวน์ Restaurant Syrah 650 มล.
RD2

Riedel แก้วไวน์ Restaurant Syrah 650 มล.

แบรนด์

ขอใบเสนอราคา

ราคาต่อ Unit

ราคาต่อ Unit
พร้อมจัดส่งภายใน 1-3 วันทำการ
มีสินค้า
รายละเอียดสินค้า

– Height: 226mm 8 7/8″
– Diameter: 95mm 3 3/4″
– Capacity: 650ml 22 7/8 oz