ข่าวสารแนะนำ! วิธีการซ่อมเครื่องครัวร้านอาหารเบื้องต้นให้ครัวไม่สะดุด

แนะนำ! วิธีการซ่อมเครื่องครัวร้านอาหารเบื้องต้นให้ครัวไม่สะดุด

ไม่อยากให้งานครัวสะดุด ต้องรู้จักวิธีการซ่อมเครื่องครัวร้านอาหารเบื้องต้น ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมเทคนิคเลือกซื้อเครื่องครัวให้ใช้งานได้นาน
how to repair restaurant cookware

เครื่องครัวในร้านอาหารถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของร้านอาหาร เพราะอุปกรณ์ครัวที่มีคุณภาพจะช่วยให้การประกอบอาหารเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัยต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค และปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของพนักงานในห้องครัว ดังนั้น อุปกรณ์ครัวควรได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ครัวสามารถชำรุดและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ตู้แช่ เตาอบ เครื่องทำน้ำแข็ง เตาทอด หรือเครื่องปั่น เป็นต้น หากพบว่าเครื่องครัวที่ใช้งานอยู่มีปัญหา ร้านอาหารควรรีบแก้ไขโดยด่วน เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการใช้งานหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

ในบทความนี้ Central Hospitality จะมาแนะนำวิธีการซ่อมเครื่องครัวร้านอาหารที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง รวมถึงแนะนำการเลือกเครื่องครัวให้ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน 

การซ่อมเครื่องครัวเบื้องต้น

เมื่อเครื่องครัวชำรุดย่อมส่งผลเสียในหลายด้าน โดยร้านอาหารสามารถตรวจหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ดังนี้  

1. ตรวจสอบปลั๊กไฟ สายไฟ 

สำหรับเครื่องครัวที่ใช้ไฟฟ้า ปัญหาที่พบได้บ่อยอย่างหนึ่ง คือ อุปกรณ์ครัวไม่ทำงาน เนื่องจากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือสวิตช์มีปัญหา โดยขั้นแรกให้ทำการตรวจสอบว่า เสียบปลั๊กไฟอุปกรณ์ครัวแน่นหรือไม่ ส่วนกรณีที่ใช้ปลั๊กพ่วงให้สังเกตว่าปลั๊กพ่วงทำงานได้ปกติหรือไม่ หากเป็นปัญหาที่ปลั๊กพ่วง สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ด้วยการเปลี่ยนปลั๊กพ่วงใหม่ แต่หากตรวจสอบพบความเสียหายอื่น ๆ เช่น สายไฟชำรุด บริเวณสายไฟหรือปลั๊กไฟมีรอยไหม้ หัวปลั๊กหัก และความเสียหายอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น มีสัตว์กัดแทะสายไฟ ควรงดใช้อุปกรณ์ครัวนั้นๆ ชั่วคราว และเรียกช่างที่ชำนาญมาซ่อมแซมแทน 

2. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า

ก่อนใช้งานอุปกรณ์เครื่องครัวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์นั้นๆ ว่าเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในร้านอาหารหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาอุปกรณ์ไม่ทำงาน อุปกรณ์ทำงานได้ช้า เสื่อมสภาพเร็ว รวมไปถึงไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจนำไปสู่อัคคีภัย 

3. ตรวจสอบฟิวส์และเบรกเกอร์

หากเครื่องครัวมีปัญหาไม่ทำงาน แต่สายไฟและปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไม่มีความผิดปกติ ปัญหาอาจอยู่ที่อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าอย่างฟิวส์และเบรกเกอร์ หากฟิวส์เสียหายควรทำการเปลี่ยนใหม่ ในส่วนของเบรกเกอร์ให้ตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่ จากนั้นทำการรีเซตกระแสไฟด้วยการโยกด้านจับไปที่คำว่า ON

4. ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องครัว 

ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องครัว เช่น นอต สกรู หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ว่าหลวมหรือชำรุดหรือไม่ การซ่อมเครื่องครัวร้านอาหารที่ชิ้นส่วนเหล่านี้ชำรุดสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสามารถอิงตามคู่มือได้ เช่น ตรวจสอบจำนวนของอุปกรณ์ หรือขันนอตให้แน่นขึ้น เป็นต้น

5. เปลี่ยนอะไหล่

ในบางกรณี ความเสียหายของชิ้นส่วนบางอย่างไม่สามารถซ่อมแซมได้ แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นๆ ใหม่ เช่น เกิดสนิม แตกหัก หรือเสื่อมสภาพ โดยตัวอย่างชิ้นส่วนที่หากเกิดปัญหาหรือเสื่อมสภาพแล้วควรเปลี่ยนใหม่ ได้แก่ ซีลยาง ใบพัด หัวเตา ตัวยึด และเซนเซอร์ เป็นต้น เพื่อให้อุปกรณ์ครัวกลับมาทำงานได้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกซื้ออะไหล่ที่มีคุณภาพและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่น่าเชื่อถือ (หรือบริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์ชนิดนั้น) เพื่อประสิทธิภาพสินค้าและผลต่อการรับประกันสินค้า

6. ตรวจสอบการติดตั้งและการใช้งานของสินค้า

การติดตั้งสินค้าถือเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเริ่มต้นใช้งาน หากสินค้าติดตั้งไม่ถูกต้องก็อาจเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ครัวเกิดปัญหา นอกจากนี้ ตรวจสอบวิธีการใช้งานสินค้าถูกต้องตามคู่มือหรือไม่ ปรับการใช้งานให้ถูกต้องตามคู่มือเพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด  

7. บำรุงรักษาสินค้าอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

สินค้าเครื่องครัวควรได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง เนื่องจากการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดผิดวิธีอาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องครัว และตรวจสอบการใช้งานสารเคมีกับสินค้ามาสามารถใช้คู่กันได้หรือไม่ เช่น ไม่ควรใช้กรดเกลือและทินเนอร์กับอุปกรณ์สเตนเลส นอกจากนี้ต้องบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการไม่บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมออาจก่อให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีคราบสกปรกอุดตัน จนอุปกรณ์ครัวทำงานได้ไม่เต็มที่และเสียหายในที่สุด

8. เก็บวางอุปกรณ์ครัวในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ครัวตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่ อุปกรณ์ครัวขนาดใหญ่ เช่น ตู้แช่ประเภทต่างๆ ไม่ควรวางไว้กลางแจ้ง วางชิดผนัง กำแพงมากเกินไป หรือในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ซึ่งจะทำให้ตู้เย็นทำงานหนักและเกิดการชำรุดเสียหายได้

9. ปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า อุปกรณ์บางอย่างสามารถซ่อมแซมด้วยตัวเองได้ แต่บางปัญหาจำเป็นต้องอาศัยช่างชำนาญการ เนื่องจากการซ่อมแซมมีความซับซ้อนเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย หากไม่มีความรู้มากพอในการซ่อมแซม อีกแนวทางหนึ่ง คือ เลือกปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญว่าควรซ่อมอย่างไร มีปัญหาส่วนไหน เพราะช่างผู้เชี่ยวชาญมีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ หรือเพื่อความมั่นใจอาจให้ช่างผู้เชี่ยวชาญซ่อมอุปกรณ์นั้นๆ 

อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมอุปกรณ์ครัวร้านอาหาร เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาเครื่องครัวให้ใช้งานต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ ควรใช้งานอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง หมั่นตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัวอย่างสม่ำเสมอ

Craftsman twists screws on oven to find defect in kitchen

วิธีเลือกซื้อเครื่องครัวให้ทนทานไม่ต้องซ่อมบ่อย

อีกแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันอุปกรณ์ครัวชำรุด คือ เลือกซื้อเครื่องครัวที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้

1. เลือกเครื่องครัวจากวัสดุที่เหมาะสม

การเลือกเครื่องครัวที่มีวัสดุเหมาะสมต่อการใช้งานจะช่วยให้เครื่องครัวมีความทนทานและใช้งานได้ยาวนานขึ้น เช่น เลือกใช้เครื่องครัวสเตนเลส เนื่องจากมีความแข็งแรงและทนทานความร้อนได้ดี

2. เลือกซื้อเครื่องครัวที่เหมาะกับการใช้งาน

การเลือกเครื่องครัวให้เหมาะกับการใช้งานก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เครื่องครัวใช้งานได้ยาวนานขึ้น ไม่ต้องซ่อมบ่อย เช่น ตู้แช่ หากเลือกขนาดเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณของที่ใส่ ตู้แช่อาจทำงานหนักจนประสิทธิภาพการทำงานลดลง

3. เลือกซื้อเครื่องครัวจากผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ

การเลือกซื้อเครื่องครัวจากผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อ ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพ นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือมักมีการรับประสินค้า หากสินค้าชำรุดหรือมีปัญหาส่วนใด หากอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันก็จะได้รับแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม 

เมื่อซื้อสินค้ามาแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญ คือ การใช้งานสินค้าอย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้สินค้าใช้งานได้ยาวนานและไม่จำเป็นต้องซ่อมแซมบ่อย โดยควรอ่านคู่มือที่มาพร้อมอุปกรณ์ครัว เพื่อติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกวิธีและใช้งานอุปกรณ์ได้มีประสิทธิภาพที่สุด รวมถึงอย่าลืมอ่านเงื่อนไขการรับประกัน เพื่อป้องกันการละเมิดเงื่อนไขและสูญเสียสิทธิ์ในการรับประกัน

เครื่องครัวชำรุดเป็นเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่เมื่อพบเครื่องครัวที่ชำรุดก็ควรรีบแก้ไขเพื่อความปลอดภัย ซึ่งอุปกรณ์บางอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง แต่ในการซ่อมเครื่องครัวร้านอาหารบางอย่าง ควรเรียกใช้บริการช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญ หรือเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีประกันสินค้า เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถใช้ประกันสินค้าได้ นอกจากนี้ร้านที่ท่านเลือกซื้ออุปกรณ์ครัวย่อมมีอะไหล่และทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมดูแล 

 

Central Hospitality จำหน่ายสินค้าเครื่องครัวที่มีคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ตอบโจทย์ทุกธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร และมีการรับประกันสินค้า หากสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ มีบริการซ่อมเครื่องครัวร้านอาหาร ทั้งอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ โดยหากพบว่าอุปกรณ์ทำงานผิดปกติควรหยุดใช้และติดต่อมาที่ บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-3992599, อีเมล  [email protected], Line : @chl.th หรือติดต่อพนักงานฝ่ายขายที่ท่านติดต่อประจํา พร้อมแจ้งเลขที่ใบเสร็จและเลขซีเรียลของสินค้า ทางบริษัทพร้อมดำเนินการวินิจฉัยและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

Central Hospitality ครบพร้อมสำหรับธุรกิจด้านอาหาร

Central Hospitality คือ ศูนย์รวมเครื่องครัวแบบครบครัน เราจัดจำหน่ายเครื่องครัวที่ตอบโจทย์ธุรกิจอาหารทุกรูปแบบ ทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร บาร์ โรงแรม และผู้ให้บริการจัดเลี้ยง ด้วยสินค้ามากกว่า 5,000 รายการ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องครัวสเตนเลส ช้อน ส้อม มีด อุปกรณ์จัดเก็บ อุปกรณ์บุฟเฟต์ และอุปกรณ์เบเกอรี่ เป็นต้น Central Hospitality เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกอย่างเป็นทางการ อุปกรณ์และเครื่องครัวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล พร้อมบริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า และคำแนะนำจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ครัว ติดต่อได้ที่:

LINE: @chl.th  

โทร.: +66(0)2 399 2599 

อีเมล: [email protected] 

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

bakery equipment store chl 1
Central Hospitality ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่คุณภาพ ครบวงจร

Central Hospitality ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ครบวงจร สินค้าคุณภาพพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจเบเกอรี่ทุกระดับและยกระดับงานธุรกิจเบเกอรี่สู่มาตรฐานมืออาชีพ

อ่านเพิ่มเติม
kitchenware store chl 1
Central Hospitality ร้านขายเครื่องใช้ในครัว ครบพร้อมสำหรับธุรกิจด้านอาหาร

Central Hospitality ร้านขายเครื่องใช้ในครัวแบบครบครันจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สินค้ามากกว่า 5,000 รายการ ตอบโจทย์ครัวทุกรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม
4 tips choose dish ware
4 เทคนิค เลือกภาชนะใส่อาหารอย่างไรให้ถูกใจ ช่วยยกระดับมื้ออาหาร

ค้นพบ 4 เทคนิคการเลือกภาชนะใส่อาหารอย่างไรให้ถูกใจ ปลอดภัย และเสริมประสบการณ์การทานอาหาร เรียนรู้ภาชนะสีไหนช่วยให้ทานอาหารได้ดีและวัสดุอะไรใช้งานแล้วปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม